Riksidrottsförbundet: Öppning för motionslopp i naturen – kan även gälla marknader och mässor

Regeringen gav idag formellt uppdraget till Folkhälsomyndigheten att se över allmänna råd och rekommendationer för att möjliggöra lopp och tävlingar på väg, och vatten och i skogen.

– Äntligen. Det har gått två veckor sedan regeringen först nämnde att detta skulle ske. Idrotter, föreningar och arrangörer drabbas hårdare och hårdare för varje dag som går. Idag kan inte lopp eller tävlingar med fler än 50 deltagare arrangeras fast tävlingsområdet är nio mil mellan Sälen och Mora eller 30 mil runt Vättern, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Drabbade av denna begränsning som beror på ordningslagens utformning är orientering, löpartävlingar, cykel, triathlon, segling, skidor, motorsport med flera som tävlar på stora ytor där avståndet mellan de aktiva är mycket stort och där antalet istället räknas på antal utövare. Det behövs ett undantag från ordningslagen för dessa idrotter.

Folkhälsomyndigheten ges nu uppdrag att analysera möjligheterna att göra undantag för till exempel motion- och idrottsverksamhet utomhus, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker. Om ett nytt eller vidgat undantag anses möjligt ska myndigheten redovisa vilka riktlinjer som kan införas för att arrangemang ska kunna hållas på ett smittsäkert sätt. Detta ska utarbetas i nära dialog med företrädare för berörda sektorer.

Uppdraget ska inledningsvis redovisas den 1 november respektive den 1 december 2020.

– Det är bra att regeringen nu tar ett steg till. Men det går för sakta. Här måste regeringen ge möjlighet för idrotten att på ett smittsäkert sätt kunna erbjuda tävling i skog, på väg och på vatten. Det är oerhört viktigt för vår folkhälsa och måste ske skyndsamt, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har nu även fått svar på sin begäran om möte med inrikesminister Mikael Damberg för att få besked vad gäller att inkludera elitidrottare, tränare och funktionärer i undantag för inreseförbud – för att inte riskera att Sverige ska tappa fler internationella tävlingar och mästerskap. Mötet med inrikesminister Mikael Damberg kommer att ske onsdag den 21 oktober.

,