Marknaden på Hindersmässan ställs in nästa år

Marknaden under Hindersmässoveckan 2021 kommer inte att genomföras på grund av rådande pandemi. Det blev resultatet av ett beslut som Tekniska nämnden tog under torsdagen, uppger Örebro kommun.

Tekniska nämnden beslutade under torsdagen den 15 oktober att inte ansöka om markupplåtelse hos polismyndigheten för marknaden, vilket betyder att marknaden inte kommer att genomföras.

– Marknaden är en älskad mötesplats som genomförts årligen under flera hundra år, säger Ullis Sandberg, ordförande programnämnd Samhällsbyggnad. Det är klart att det utifrån ett historiskt perspektiv är ett unikt beslut att ställa in marknaden under Hindersmässan, men vi lever i en historiskt omvälvande tid och utifrån förutsättningarna så är det ett självklart beslut att ta.

Marknaden under Hindersmässoveckan som enligt lång tradition arrangerats i januari under fyra dagar, brukar samla omkring 155 utställare och ha uppskattningsvis 80 000 – 120 000 besökare.

– Marknaden är en stor folkfest i Örebro som varje år samlar många människor på en liten yta. Hur pandemin utvecklar sig framåt vet vi ingenting om, med det finns all anledning att tro att pandemin inte är över i januari så jag ser det som naturligt att kommunen ställer in, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro Län.

Det är alltså själva marknaden under Hindersmässoveckan som kommer att ställas in. Övriga arrangemang under Hindersmässoveckan som andra aktörer brukar anordna, till exempel föreläsningar, workshops och seminarium är något som inte Örebro kommun beslutar om.

– Liknande marknader runt om i Sverige som varit planerade både före och efter Hindersmässan, har redan ställts in, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Flera av utställarna som brukar delta i marknaden är införstådda med svårigheten att genomföra evenemanget.

, ,