Ovanligt högt tryck på trygghetslarmen – nu fungerar verksamheten som den ska

Tunstall är Sveriges största leverantör av trygghetstjänster och hanterar årligen cirka 6 miljoner larm. Efter en uppdatering till ny larmplattform den 7-8 oktober fick företaget onormalt höga volymer larm till sin Trygghetscentral. Konsekvensen blev en kraftig påverkan på larmhanteringen för operatörerna på Trygghetscentralen i Örebro med långa svars- och utringningstider till kommunerna. Samtliga kunder med tjänsten Trygghetscentral har påverkats i olika grad.

Situationen är i nuläget stabil. Effekten av insatta åtgärder så som utökad bemanning visar resultat. Hanteringstiden är normal sedan eftermiddagen.

VD för Tunstall Sverige Johan Lenander säger:

”Jag beklagar det som våra kunder går igenom och förstår den osäkerhet som den här tiden har skapat. Vi fortsätter nu med de initiativ vi tagit för att bibehålla och säkerställa framtida leverans.”