Arrangerar en vecka för mänskliga rättigheter – “i vårt samhälle, både lokalt och globalt”

Den 20-24 oktober är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Dagarna fylls av digitala events och anpassade aktiviteter runt om i Örebro som berör människors rättigheter och lika värde. Örebro kommun tillsammans med civila samhället står bakom dagarna.

Frågorna om mänskliga rättigheter är många och viktiga. Mänskliga rättighetsdagarna är ett återkommande evenemang i Örebro och ett forum för civilsamhället att uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad det innebär i vårt samhälle, både lokalt och globalt. 

Målet är bland annat att mänskliga rättigheter och demokrati synliggörs och debatteras, att civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter synliggörs och att samarbetet mellan föreningarna stärks. Det handlar både om individuella rättigheter och offentlig sektors skyldigheter att respektera, skydda och främja rättigheterna.

Tisdagen den 20 oktober kl 16-17 arrangeras en digital invigning med tal, musik, en föreningsstafett och dans som startskottet på de Mänskliga rättighetsdagarna. Länk till invigningen kommer att publiceras här: www.orebro.se/mr-dagar