Många vill plugga till sjuksköterska

Allt fler har en utbildning vid Örebro universitet som sitt förstahandsval. Antalet förstahandssökande till vårens utbildningar ökar – och mest ökar antalet sökande till Sjuksköterskeprogrammet, meddelar universitetet.

Örebro universitet erbjuder ett stort antal kurser och tio program som startar i januari 2021. När ansökningstiden gick ut i går hade drygt 25 000 personer ansökt till en utbildning vid Örebro universitet, vilket innebär en ökning med nästan 15 procent jämfört med i fjol. Statistiken visar också att nio av tio program ökar antalet förstahandssökande.

– I tider av ekonomisk osäkerhet är det naturligt att fler söker sig till högre studier. Men att fler i år väljer just Örebro universitet i första hand visar att vi står oss väldigt väl i konkurrensen om de sökande, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Det program som ökar mest är Sjuksköterskeprogrammet. Här ökar antalet förstahandssökande med 30 procent.

,