MP vill bygga en ny simhall – ett av förslagen i partiets budget

Utökad elevhälsa, påbörjad planering av en ny simhall, bidrag till Hyndevadsdammen, samordnat klimatarbete och ingen nedskärning i skolan. Det är en del av Miljöpartiets budgetförslag för Örebro kommun 2021.

“När Miljöpartiet presenterar sitt förslag till budget för Örebro kommun 2021 är barnen i fokus. En skattehöjning med tio öre, som ska generera 34 miljoner kronor extra i kommunkassan, ska öronmärkas till skolan, sociala insatser och fritidssatsningar. Miljöpartiets kommunalråd Katarina Folkeson är kritisk till att minoritetsstyret gör nedskärningar på 26 miljoner kronor i skolan.

– Finns det något man aldrig ska göra som kommunpolitiker så är det att spara på skolan. Om våra barn och unga inte får en bra start i livet kommer det att bli en stor förlust för både samhället och individen i framtiden. Att satsa på att ge alla barn en trygg skola med en utbildning som håller hög kvalitet, och samtidigt en meningsfull fritid, är den bästa investeringen vi kan göra. För ekonomin, individen och samhället i stort.

I den öronmärkta satsningen ingår bland annat en utökad elevhälsa, förstärkning av familjecentraler, fler fältassistenter och kuratorer, satsningar på fritidsgårdar, samt kompetensutveckling för lärare i utsatta områden och för kommunens studievägledare. I investeringsprogrammet finns ytterligare satsningar för barn och unga, bland annat grönare skolgårdar, jämställd idrott och en förstudie för byggandet av en ny simhall i norra Örebro.

Miljöpartiet satsar även på att ta ett helhetsgrepp om klimatarbetet och vill att kommunen tillsätter tjänster för att samordna arbetet för att dels få ner utsläppen inom hela kommunens geografiska område, dels göra de insatser som krävs för att anpassa Örebro till ett förändrat klimat. I miljösatsningarna finns även ett riktat bidrag till bytet av Hyndevadsdammen. Katarina Folkeson menar att läget är akut, både för Hjälmaren och klimatet.

– Vattennivåerna i Hjälmaren är alldeles för låga. När Hyndevadsdammen nu ska byggas om måste kommunen vara beredd att bidra med den finansiering som behövs. När det gäller klimatet så är det ingen hemlighet att det är Miljöpartiets högst prioriterade fråga. Satsar vi inte på att stoppa den globala uppvärmningen nu kommer det andra inte att spela någon roll. Det är tydligt att Miljöpartiet är det enda parti som ser att hela Örebro måste jobba tillsammans för att få ner utsläppen. Vi är beredda att göra de investeringar och prioriteringar som krävs”.

källa. Miljöpartiet Örebro kommun

,