340 nya jobb i skogen – lindra arbetslösheten i den pågående pandemin

340 personer på 23 platser runt om i landet får nu arbete hos Skogsstyrelsen genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. Detta som ett led i att lindra arbetslösheten bland annat kopplat till den pågående coronapandemin.

Redan nu är 200 anställda runt om i Sverige för att utföra naturnära arbeten som att sköta naturområden, röja leder och rastplatser i friluftsområden, städa stränder och kapa borrör som sticker upp i skogen.

Naturnära jobb är en satsning som riktar sig till nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande en längre tid. Målet är att de som anställs ska få erfarenhet av arbetslivet och kunskap inom de områden som efterfrågas, och därefter anställning, företrädesvis inom de gröna näringarna.

– På det här sättet hoppas vi kunna kombinera behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna och en ny möjlighet för individerna att närma sig arbetsmarknaden, säger Fredrik Silfwerbrand, chef för enheten för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

– Det handlar om samhällsnyttiga insatser på lokal nivå genom att förbättra tillgängligheten till frilufts- och naturområden för bland annat turism och rekreation. Det här är arbetsuppgifter som annars inte hade blivit gjorda.

Alla som anställs får en individuell kompetensutvecklingsplan och minst 15 procent av arbetstiden ska gå åt till utbildning. Det kan ske i myndigheternas regi i frågor som rör hantering av skogsbruk och naturvård. Men det kan också ske av annan anordnare, exempelvis svenska för invandrare, som kan vara krav för anställningsbarhet.

Fler anställda
Målsättningen var att kunna erbjuda drygt 600 platser under 2020 men i och med den pågående pandemin har antalet deltagare behövt reduceras för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

– Inom Naturnära jobb följer vi självklart Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp för den pågående pandemin. Det innebär i praktiken att vi bara kommer ta in 340 medarbetare i detta läge, resterande när Folkhälsomyndigheten kommer med lättnader i restriktionerna, säger Fredrik Silfwerbrand.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det avsätts 180 miljoner kronor för Naturnära jobb under 2021 och 110 miljoner kronor för 2022.