Konsten är en viktig del av nya H-huset vid USÖ

Onsdagen den 21 oktober presenterar konstnärerna Gunilla Poignant och Fredrik Norén två de vinnande konstprojekten i H-huset vid USÖ.
Den så kallade enprocentsregeln har i över sjuttio år bidragit till att fylla det offentliga rummet med konst. Regeln innebär att en procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning vid offentliga byggprojekt. Efter två genomförda tävlingar har det lett fram till att sammanlagt 14 konstnärer bidrar, i såväl inom- som utomhusmiljön, med sina konstverk i det nybyggda H-huset.
Redan finns några verk på plats, bland annat i portikens undertak. Där skapar Fredrik Vestergårds ”Lux Ipomea” en välkomnande känsla.

I husets luftiga entréhall hänger två stora takmonterade skulpturer av Jukka Värelä och i fyra av väntrummen har Melissa Henderson monterat sina färgstarka målningar och nu står alltså Gunilla Poignant och Fredrik Norén på tur att få upp sina verk. De båda har i uppdrag att gestaltatotalt tio korridorslut. Gunilla Poignants ”Spektrum” utgörs av väggreliefer i laserskuret akrylglas. Fredrik Noréns ”Together” är väggskulpturer i lackerad aluminium och MDF-board.

Konsten i regionens lokaler syftar till att skapa en välkomnande och stimulerande miljö för personal, patienter och andra besökare.

”Genom att konstnärerna står för såväl olika uttryck som motiv, teknik, material och gestaltning blir det en bredd som förhoppningsvis gör att alla ska hitta någon favorit bland alla konstverk” säger Kristin Rapp, projektledare för konsten i H-huset och en av region Örebro läns konsthandläggare.
källa/ foto: Region Örebro län