320 smittade av covid i länet – fyra vårdas på sjukhus

Senaste veckan har antalet smittade personer i Örebro län fortsatt att öka och cirka 320 personer i länet testade positivt för covid-19, jämfört med cirka 250 veckan dessförinnan. Samtidigt ligger antalet personer som testar sig kvar på ungefär samma nivå, det vill säga runt 5 000 personer. 

– Precis som föregående veckor ser vi de flesta fallen bland unga vuxna och medelålders personer. Sista veckan har det dock skett en ökning av barn som har blivit smittade. De flesta blir smittade i situationer där människor är nära varandra, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trots det ökade antalet smittade är det få personer som är inlagda på sjukhus i Region Örebro län. På tisdagen var det fyra covid-patienter inlagda på vårdavdelning och ingen på intensivvårdsavdelning.

– Att det är så få personer med covid-19 som är inlagda i nuläget beror sannolikt på att smittan hittills funnits i framförallt de yngre åldersgrupperna.