Anhöriga följer inte smittrutiner vid vård- och omsorgsboenden – “får allvarliga konsekvenser”

Sedan 1 oktober kan örebroarna äntligen få träffa sina nära och kära på kommunens vård- och omsorgsboenden. Men tyvärr följer inte alla anhöriga de rutiner som finns för att förhindra smittspridning. Något som kan få allvarliga konsekvenser.

Det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävdes första oktober 2020. Det finns rekommendationer och besöksrutiner att följa när man ska träffa någon på ett av kommunens boenden, rutiner som är viktiga för att förhindra smittspridning. Men det är inte problemfritt:

– Vi ser att det framförallt sker många besök på våra boenden under helgerna. Tyvärr ser vi också att inte alla håller sig till de rutiner som gäller vid besök, exempelvis att besöken ska ske i hyresgästens lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen på boendet, säger Annika Roman, förvaltningschef Vård och omsorg.

Örebro kommun har löpande kontakt med Smittskydd på Region Örebro län runt hur besöken på boenden kan utformas på bästa sätt. Varje boende har även lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. De lokala besöksrutinerna kan vid lokala utbrott av covid-19 komma att ändras.

– Vi vill verkligen betona vikten av att följa dessa rekommendationer och vädjar till alla som gör ett besök på våra boenden att tänka på det. Det är många som har sett fram mot att boendena återigen är öppna för besök, men för att begränsa risken för spridning av covid-19 bland både hyresgäster, medarbetare och besökare behöver vi hjälpas åt för att se till att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt, säger Annika Roman.

Det här gäller vid besök på vård- och omsorgsboende

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Alla besök ska bokas i förväg. Kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boende. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas max 1–3 besökare.
  • Vid besöket tar personalen emot dig på eller utanför avdelningen. Där kommer du att få information om vilka rutiner som gäller på just det boendet, till exempel var det finns handsprit. Personalen kommer även att ställa några frågor till dig för att kontrollera att du inte har symtom på covid-19.
  • Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.