Nu ska det bli lättare att pendla med buss mellan Örebro och Karlstad

Nu förbättras möjligheterna för den som vill pendla mellan Örebro och Karlstad. Det är resultatet av samhällsbyggnadsnämndens beslut om att inleda ett samarbete med Vy Travel.
– För tillfället finns det ingen genomgående busslinje för de resenärer som vill resa kollektivt mellan Örebro och Karlstad, och det känns förstås bra att vi nu kunnat åtgärda detta. Jag tror att det finns ett intresse av att kunna resa miljömedvetet mellan respektive läns huvudort, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

När nu Region Örebro län inleder ett samarbete med Vy Travel innebär det att du som köper Länstrafikens nya biljett kan resa med Vy:s expressbussar mellan Örebro och Karlstad. Det innebär att restiden minskar med 35 minuter jämfört med de bussar som finns i dag. Därtill erbjuds resenärerna bussar med en mycket god komfort.

– Fördelen med samarbetet är att den resande kommer kunna resa med Vys bussar som kör mellan Örebro och Karlstad, dessutom får resenären en möjlighet att resa inom både Örebro län och Värmlands län med buss och tåg, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

,