Länstrafiken: Undvik bussen – välj andra transportmedel

“Efter att vi haft en period med låg smittspridning så ökar nu smittspridningen återigen i samhället. Också i Örebro län stiger smittotalen. Länstrafiken uppmanar därför sina resenärer att fortsätta välja andra färdmedel, trots att vi går mot den kallare och mörkare årstiden”, skriver Länstrafiken i en information.

– Det är ju bra att människor vill åka med oss men med tanke på den situation vi har i samhället så vill vi uppmana våra resenärer att första hand välja andra färdmedel också nu under vinterhalvåret, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Region Örebro län.

Länstrafiken har sedan pandemins utbrott anpassat verksamheten på en rad sätt för att minimera risken för smittspridning inom kollektivtrafiken. Sedan den tidiga hösten har till exempel samtliga tillgängliga bussar varit i trafik för att undvika trängsel, något som i stort sett fungerat bra. 

– Främst på de större stadsbusslinjerna har det förkommit att vissa bussar har haft för många resenärer, men mestadels har vi haft en acceptabel situation i länet, säger Fredrik Eliasson.

Länstrafiken har också satt in så kallade förstärkningsbussar när man fått signaler om att en linje varit hårt belastad under en kortare period. Men att möta vinterhalvårets ökande resande med fler bussar är inte möjligt då samtliga bussar redan är i trafik.

– Det är därför vi går ut med den här uppmaningen. Det finns inte mer kapacitet i systemet. Därför skulle det vara önskvärt om fler väljer att gå, cykla eller ta bilen till sina arbetsplatser eller skolor eller försöker undvika att åka under rusningstrafik. Tillsammans bidrar vi till en tryggare resa, säger Fredrik Eliasson.
,