App hjälper dig hitta ledig p-plats i Örebro

Biltrafiken i stadskärnorna består bland annat av bilister som letar efter en parkeringsplats. Samtidigt står många förhyrda p-platser tomma. Wace är en tjänst som gör det möjligt att hyra ut sin parkeringsplats de tider då den inte används. Bilister som behöver någonstans att parkera, kan då boka den via en app och guidas direkt till platsen. 

– Genom att hjälpas åt kan vi använda våra resurser lite klokare, säger Rickard Wrenne som tillsammans med Torbjörn Karlsson är grundare till Wace. Med hjälp av Wace kan vi tillsammans minska både stressen och miljöbelastningen i stadstrafiken. 

Allting började med att Rickard en dag hade svårt att hitta en parkeringsplats i stan. Jo, det fanns många tomma platser – men skyltar med texten “Förhyrd” hindrade honom från att parkera.
– Det var då det liksom “klack till”, säger han. Det var något som kändes fel i grunden. Det fanns ju gott om platser där man skulle kunna ställa bilen, ändå åkte jag och andra bilister varv efter varv och letade förgäves efter en ledig parkering.

Tillsammans med en annan entreprenör, Torbjörn Karlsson, drog han igång bolaget. De anställde en programmerare som började utveckla appen Wace. Sedan följde ett par år som präglades av optimism, men också hade inslag av frustration. Rickard och Torbjörn fick ett tydligt kvitto på att de var något bra på spåret, men lyckades ändå inte fullt ut med sin app.
– Vi gjorde ett par försök att lansera Wace och fick snabbt många användare vilket var fantastiskt, säger Torbjörn. Men tyvärr var vår tekniska lösning inte tillräckligt stabil. Det gjorde att vi fick dra i handbromsen just när allt började att ta fart. 

Efter en tid fick bolaget kontakt med Eva Holmström på Inkubera. Med hennes och Inkuberas hjälp fick de nya ögon på sin satsning, affärscoachning och en välbehövlig vitamininjektion.
– Det betydde mycket för oss att någon trodde på oss och samtidigt vågade ställa krav, säger Rickard.

Nu lanseras en ny, kraftigt omarbetad och grundligt testad version av Wace. Både Rickard och Torbjörn vågar nu vara optimister.
– Vi känner att vi faktiskt kan göra världen lite bättre för samtliga inblandade, säger Torbjörn. Uthyraren får en extra intäkt och bilisterna kan parkera utan stress, ofta till ett lägre pris. Dessutom bidrar Wace till ett bättre resursutnyttjande och till lägre utsläpp när letandet efter lediga p-platser minskar.

Lanseringen sker till en början i Örebro och Stockholm. Sedan väntar flera städer i Sverige och förhoppningsvis även utomlands.
– Vi såg vid vår första lansering att Wace sprider sig snabbt till andra städer helt utan vår inblandning. Det är kanske det allra starkaste beviset på att vi har en lösning på ett verkligt problem.

foto: Wace

,