Förskola i Örebro stänger i morgon på grund av covid

På grund av att många i personalen på Österängens förskola är hemma med konstaterad covid-19 eller med symptom och väntar på provsvar kommer förskolan att stängas från och med tisdagen den 27 oktober. I slutet av veckan meddelar Örebro kommun vårdnadshavarna hur det blir för den nästkommande veckan.

– Stängningen gäller i nuläget för resten av vecka 44. Det är just nu ett väldigt hårt tryck på förskolorna i Örebro på grund av den ökade smittspridningen. Det är personalbrist på grund av konstaterad covid-19 men även på grund av andra orsaker. Vi ser att vår personal tar ett stort ansvar och noga följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det är väldigt bra. Just nu är det alltså en stängning av Österängen men att begränsa öppettider och helt stänga förskolor kan bli aktuellt på fler håll. Allt beror på smittoläget, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Det är förskolenämnden i Örebro kommun som beslutar om stängning. Det med stöd i lagen när förskolan inte kan säkerställa en säker tillsyn över barnen på grund av personalbrist. Vårdnadshavare har informerats på flera sätt, bland annat genom kommunens digitala system Unikum.

– Att informera barnens vårdnadshavare om vad som händer är av största vikt för oss. Vi kommer att erbjuda barnomsorg på en annan förskola för barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd som enbart kan erbjudas i förskola, säger Katarina Arkehag.