Svenska kyrkan satsar extra på allhelgona i år – fler gudstjänster

I skuggan av pandemin blir allhelgonahelgen än viktigare. Därför satsar Svenska kyrkan i Örebro på ökad tillgänglighet i år och bjuder in till fler gudstjänster. – Sorgen blir extra svår när vi inte får ta i varandra som vi brukade. En kram, eller bara en hand på någons arm, betyder så mycket i sorgearbetet. Människor har inte kunnat sörja eller bli tröstade som vanligt. Man kanske inte ens har kunnat vara med på begravningen, säger Sonya Wallentin, församlingsherde i Längbro församling.

-Vi vet att behovet är stort och vi gör nu allt vi kan för att möta människor i kyrkor och på kyrkogårdar, på de sätt som går.


I Längbro ställs det stora traditionella fackeltåget in, likaså den vanligtvis välbesökta andakten i minneslunden. Men det saknas inte mötesplatser under lördagen: två gudstjänster, två extrainsatta musikstunder med ljuständning samt en andaktsstund.


– Dessutom kommer medarbetare från hela arbetslaget – präster, diakoner, vaktmästare med flera – att finns i kyrkan och på kyrkogården under dagen och kvällen. Vill någon samtala med oss, så finns vi där. Just samtalet är viktigare än någonsin, känns det som.

,