Universitetet redo att ha all undervisning på distans

Just nu ökar antalet smittade i Örebro län och regionens smittskyddsläkare har gått ut med en uppmaning till invånarna att ta de allmänna råden för att minska smittspridning på stort allvar. Hon flaggar också för att det kan bli aktuellt att införa skärpta rekommendationer i Örebro län.

– Vi på Örebro universitet följer utvecklingen och har tät kontakt med smittskyddsläkare och smittskyddsenheten på Region Örebro län. Universitetet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning på campus och vi har en handlingsplan som vi agerar utifrån när vi får kännedom om smitta, berättar Johan Schnürer.

En stor del av undervisningen vid universitetet sker redan digitalt, och det finns en beredskap för att övergå helt till distansundervisning om läget förvärras. En del föreläsningar, seminarier och tentamina genomförs fortfarande på plats på campus.

– Vi får frågor från studenter om varför inte allt övergår till distans nu när smittspridningen ökar. Vårt uppdrag är att ge en god och kvalitetssäkrad utbildning till våra studenter. Därför försöker vi fortsätta med vår verksamhet så nära vanligt som möjligt, samtidigt som vi följer de allmänna rekommendationerna och för en löpande dialog med regionens smittskyddsexperter om det aktuella läget. Särskilda åtgärder görs bland annat för att kunna genomföra salstentamina under säkra former. De studenter som hittills testat positivt har framför allt smittats utanför universitetets verksamhet, säger Johan Schnürer.

Region Örebro läns smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen uppmanar nu alla på universitetet att tänka på att hålla avstånd. Sedan vecka 40 har antalet upptäckta fall i Örebro län ökat.

– Generellt ser vi en ökad smittspridning i regionen med flest fall bland unga och medelålders. Det har funnits bekräftade fall med smitta inom flera olika program på universitetet, med några smittade inom respektive program, säger Gunlög Rasmussen.

En orsak till smittspridningen har varit fester.

– Det är inte läge för att ordna eller gå på fester eller att ses i större sociala sammanhang. Om du träffar vänner, gör det i små konstellationer och håll avstånd.

Även rektor Johan Schnürer understryker vikten av att alla tar ett stort eget ansvar.

– Håll avstånd, tvätta händerna och framför allt: stanna hemma om du har symptom. Just nu är det inte läge att träffas på fester eller att umgås i större sammanhang, varken för studenter eller personal. Det är också viktigt att hålla avstånd när vi rör oss i universitetets lokaler i samband med undervisning, grupparbeten eller luncher. Det är verkligen på allvar nu, säger han.