En “digital vårdassistent” hos äldre ger stöd åt personalen – känner av andning och puls

En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare. – Den hjälper personalen med planeringen, och kan varna om riskbeteenden, säger enhetschefen Emma Spanedal.

Vård- och omsorgsboendet Ängen är först ut i Örebro kommun att prova den digitala vårdassistenten Oxevision. Testet görs i projektet Smart blocks som är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Örebro kommun och Länsgården fastigheter.

Den digitala assistenten är kopplad till sensorer som skruvats upp på väggarna i sju sovrum på boendet. På en skärm i personalrummet kan personalen se om de boende är på sina rum, hur länge de har varit där, om de är vakna eller sover, och om de rör på sig. Under projektets gång är det också tänkt att sensorerna ska mäta puls och andning med infrarött ljus – den tekniken är ännu inte påkopplad.

– Vi stöttar utvecklingen av innovationer, och hoppas att den här tekniken ska kunna hjälpa personalen att planera vården utifrån varje individs behov, säger Ingela Ernestam, ansvarig hälsa, vård och omsorg vid Alfred Nobel Science Park.

Nattliga kontroller

I första skedet är det just nattetid som den digitala vårdassistenten anses komma mest till nytta. Personalen behöver inte längre göra några nattliga kontroller där man riskerar att väcka de boende eftersom sensorerna registrerar sömn, och larmar om någon behöver hjälp eller ramlar ur sängen. De boende behöver heller inte fästa någon utrustning på kroppen, eftersom sensorerna mäter hälsovärdena trådlöst.

– Om en boende skulle vara vaken långa perioder på natten kan personalen låta den personen sova lite längre på morgonen, säger Emma Spanedal.

Den digitala vårdassistenten Oxevision är en ny produkt i Sverige, men man har redan hunnit testa den i Varberg.

– Där såg man att personalen fick bättre koll på de boende, och att fallolyckor och medicinering för sömn minskade, säger Rolf Karlsson, strategisk planerare vid Länsgården fastigheter.