Drivhuset lägger ner – det ekonomiska stödet räcker inte

Drivhuset i Örebro lägger ner sin verksamhet. “Det befintliga finansieringsstödet från Örebro kommun, regionala näringslivet och Tillväxtverket räcker inte för att kunna bedriva en operativ och hållbar verksamhet”, skriver de i en information.

Drivhuset har enligt egna uppgifter sökt men nekats ekonomiskt stöd från Örebro universitet och Region Örebro län.

Drivhuset Örebro har genom åren bidragit till att det startats över 1 000 nya företag och man har haft ett särskilt fokus på studenter och unga entreprenörer.

– Förra året startades 38 företag med hjälp av Drivhuset, varav 22 av dessa företag startades av kvinnor, säger styrelsens vice ordförande Christian Behrn.

Drivhuset Örebro har sedan starten 1999 varit med och bidragit i den företagsfrämjande aktörskedjan.  Genom att fånga upp ungas idéer i tidigt idéstadium och inspirera och uppmuntra entreprenörskap bland studenter och unga, har flera kunnat utveckla sina affärsidéer och starta nya företag. Drivhuset har också ett nära samarbete med Ung företagsamhet. där man aktivt arbetat med att stötta de elever som drivit UF företag och som har ambitioner att fortsätta driva företagen vidare efter gymnasiet.  

– Styrelsen beklagar att vi tvingats fatta detta beslut och att unga entreprenörer, främst vid Örebro Universitet, nu kommer gå miste om att få tillgång till Drivhusets unika och framgångsrika metod här på hemmaplan. De får nu istället vända sig till Drivhuset nationellt för att kunna få motsvarande stöd vid något av de andra 22 lärosätena, säger Christian Behrn.