Sjukvårdens nya restriktioner: Avstå besök på USÖ och mottagningar

“På grund av den ökade spridningen av covid-19 i samhället inför vi restriktioner för besök på sjukhus och mottagningar”, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande och de fortsätter:

“Avstå från att besöka personer som vårdas kortare tid. Besök som anmäls i förväg kan godkännas av ansvarig sjuksköterska eller av avdelningschef. Vi kommer då att ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska tillstånd samt vårdtidens längd. Alla eventuella besökare måste vara helt friska och måste hålla avstånd och vara noga med handhygien. Vid mottagningsbesök ser vi helst att du kommer ensam. Om du har med dig anhöriga eller ledsagare får de vänta utanför mottagningen”.