Kommunen utreder förändringar på bibliotek och badhus – allt för att stoppa smittan

Örebro kommun arbetar nu intensivt med att hantera de lokala allmänna råden i Örebro län för att förhindra smittspridning.

– Det här är något vi förberett oss på den senaste tiden och medarbetarna i våra verksamheter har tagit stort ansvar för att på bra sätt vara redo för den här situationen. Redan tidigare har vi till exempel ställt in öppna hus på skolor och sett över hur vi ytterligare kan begränsa smittspridning. Nu kommer vi behöva ägna närmaste dygnen till att se över om vi behöver anpassa verksamheter i exempelvis badhus, bibliotek och idrottsanläggningar, säger Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun.

– Det finns ingen annan väg än att helt och fullt ta de nya restriktionerna på allvar. Det är inga myndigheter som får stopp på smittspridningen – det är du och jag som bidrar till det. Det är verkligen ingen rolig period för medarbetare som får slita hårt eller för medborgare som inte kan få tillgång till mötesplatser och service. Men vi måste påminna oss själva om att vi agerar kraftfullt för att rädda liv och hälsa, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

En av de viktigaste uppgifterna för kommunen, både under pandemin såväl som i vardagen är att se till att medborgarna får den information de behöver om kommunens verksamheter och service.

– Vi kommer fortsätta med att kontinuerligt och noggrant använda våra kanaler för att örebroarna ska få veta vad som händer och hur vi arbetar för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och värna om våra medborgare. Det handlar till exempel om tydlig information på orebro.se och att vara tillgängliga för media, säger Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun.

arkivbild

,