Kronprinsessan och prins Daniel skjuter fram sitt örebrobesök

Kronprinsessparets planerade besök i Örebro på torsdag den 5 november skjuts upp. Beslut fattades i dag med hänvisning till de skärpta allmänna råden för minskad spridning av Covid-19 som bland annat gäller för Örebro och Stockholms län.
I de nya allmänna råden för arbetsgivare sägs bland annat att tjänsteresor bör skjutas upp.Det är ännu inte beslutat om när besöket i Örebro ska genomföras.
,