Museet stänger tillfälligt utställning på slottet

För att bromsa smittspridningen har nu lokala allmänna råd införs även i Örebro län. Det innebär bland annat att allmänheten uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek med mera.
Mot bakgrund av detta väljer Örebro läns museum att tillfälligt stänga utställningarna på Örebro slott för besökare.