Nya restriktioner införs i dag – måste stoppa smittspridningen

Folkhälsomyndigheten inför lokala allmänna råd som syftar till att förhindra spridningen av covid-19 i Örebro län. Beslutet är taget i samråd med smittskyddsläkare i Region Örebro län och gäller från och med tisdagen den 3 november.
Folkhälsomyndigheten har, sedan ett beslut den 19 oktober, rätt att utfärda särskilda råd för att förhindra lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och tas fram i samarbete med smittskyddsläkaren i regionen.

Örebro län har under de senaste veckorna sett en oroväckande ökning av antalet bekräftade fall. De senaste dagarna har även antalet personer som behöver inneliggande vård ökat snabbt. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat att införa lokala allmänna råd för Örebro län. Råden gäller från och med i dag och tre veckor framåt.

– Vi har fört en diskussion med Folkhälsomyndigheten under en period. Trots hög provtagningskapacitet ökar andelen positiva prover. Senaste veckan ökar även antalet smittade i åldersgruppen 70 plus och vi har en snabb ökning av de som behöver vård för covid-19. Det som nu avgör hur utvecklingen blir är hur alla, både privatpersoner och verksamheter, följer de lokala allmänna råd som nu införs, men även de allmänna råd som funnits tidigare. Det är också mycket viktigt att vi håller fast vid de grundläggande rekommendationerna, att vara hemma om vi är sjuka, testa oss vid symtom och hålla avstånd, säger Gunlög Rasmussen.

Länsstyrelsen sänker publiktaket

Länsstyrelsen i Örebro län har det övergripande geografiska ansvaret under en samhällsstörning och samordnar det regionala arbetet. Maria Larsson, landshövding välkomnar Folkhälsomyndighetens beslut.

– Läget är allvarligt. Smittspridningen är omfattande och det krävs en tillfällig förändring av våra levnadsvanor. Det handlar ju om liv och hälsa, säger hon.I samband med att de lokala allmänna råden införs i Örebro län har Länsstyrelsen tagit ett lokalt beslut, i enlighet med förbud mot allmänna sammankomster, att sänka publiktaket för offentliga tillställningar till max 50 deltagare. Beslutet gäller till och med den 24 november, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen. Polismyndigheten ansvarar för tillsynen.

De lokala råden för Örebro län Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.

Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teater, bio och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang. För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och skydd, eller att skrika och kramas. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks. Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlings­arrangemang. Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd.

Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Källa: Folkhälsomyndigheten
,