Hon är ny t f kommundirektör i Örebro

Eva Håkansson kommer att ha uppdraget som kommundirektör för Örebro kommun under den rekryteringsperiod som påbörjas inom kort, för att tillsätta en efterträdare till nuvarande kommundirektör Anne Andersson.

Eva Håkansson har erfarenhet från ett flertal olika myndigheter, kommuner och ledningsuppdrag, bland annat kommundirektör Ale kommun, regionchef inom Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, och tf generaldirektör inom Datainspektionen. Hon har också tidigare arbetat 20 år inom Örebro kommun.

– Med Evas kompetens och breda erfarenhet får vi en mycket bra lösning till dess att vi har en permanent kommundirektör på plats, säger Kenneth Handberg (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Eva Håkansson kommer från mitten av november successivt kliva in i kommundirektörsrollen och ta över efter Anne Andersson.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till Örebro kommun och tillsammans med alla kunniga medarbetare driva verksamheten och utvecklingen framåt under den mycket speciella situation som vi nu har. Jag tänker både på hanteringen av pandemin men också på att mycket pekar på en kommande förändring av nämnd- och förvaltningsstruktur, säger Eva Håkansson.

Eva Håkanssons uppdrag gäller under tiden som rekrytering av kommundirektör pågår och till dess att en ny kommundirektör är på plats. Rekryteringen av ny kommundirektör beräknas ta minst sex månader.

foto: privat

,