Regionen: Nära 600 000 till kultur, föreningar och studieförbund

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 580 000 kronor i stöd till kulturskapare, föreningar och studieförbund i länet. Förhoppningen är att pengarna ska mildra coronapandemins konsekvenser och komma till nytta i lika stor utsträckning som tidigare stöd.
I spåren av coronapandemin har många organisationer inom civilsamhället tvingats ställa in, skjuta fram eller ställa om sina verksamheter. Detta har haft en negativ inverkan på många organisationers ekonomier.

För att underlätta för de drabbade aktörerna skapade Region Örebro läns kulturnämnd i våras ett antal stödpaket riktade till kulturaktörer och andra organisationer inom civilsamhället. Inom ramen för ett av dessa paket adresserade nämnden ekonomiskt stöd till 23 organisationer verksamma inom civilsamhället.

Med hjälp av stödet har dessa organisationer arbetat med insatser för att bland annat sprida information om covid 19 på olika språk, att stödja riskgrupper och andra grupper som redan är utsatta i samhället samt att ge möjlighet till kulturupplevelser utomhus.

En nyligen genomförd uppföljning av stödet till föreningarna visar att även om stödsumman till respektive förening inte var stor har den kommit till nytta.

– Vår vilja är att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle eftersom vi ser att civilsamhället bidrar med mycket gott, och det gäller i synnerhet i samband med särskilda händelser. Med det här stödet ville vi stötta civilsamhället i sitt engagemang och vi är glada över att stödet har kommit till nytta, säger Torbjörn Ahlin (C), kulturnämndens ordförande.

Nu kompletteras de tidigare givna stöden med ytterligare insatser riktade mot länets kulturella sektor och civilsamhälle. Det stöd som Torbjörn Ahlin i egenskap av nämndordförande fattade beslut om onsdagen den 4 november motsvarar 580 000 kronor och det omfattar två områden.

– Hälften av summan, 290 000 kronor, sätter vi av som arbetsstipendier till professionella kulturskapare och kulturaktörer medan den andra hälften kommer att fördelas mellan föreningar och studieförbund som gör stödjande insatser under pandemin, säger Torbjörn Ahlin.

Satsningen genomförs med den nyligen genomförda uppföljningen i ryggen och den bygger på de erfarenheter och lärdomar som uppföljningen gav.

– Med det här stödet vill vi dels underlätta för enskilda aktörer som kämpar med ekonomin, dels stärka länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle i sin helhet, säger Torbjörn Ahlin.
,