“Den nya vågen av smitta riskerar att öka varsel, uppsägningar och konkurser”

Företag i Örebroregionen har drabbats hårt av den ekonomiska inbromsningen under coronakrisens första våg. Den nya vågen av smitta riskerar att öka varsel, uppsägningar och konkurser ännu mer. Det visar färsk statistik från Svenskt Näringsliv. 

När coronakrisen drabbade Sverige i våras tvärnitade ekonomin. Mängder av företag kunde inte längre bedriva sin verksamhet, hundratusentals anställda permitterades, varslen sköt i höjden och många företag tvingades till uppsägningar. 

Effekterna är tydliga i Arbetsförmedlingens statistik över varsel i olika län och branscher. Allra hårdast har den första coronavågen i Örebroregionen drabbat hotell och restauranger, där fem procent av de anställda varslats om uppsägning under andra kvartalet i år. 

Andra branscher i länet som drabbats hårt är transportsektorn och tillverkningsindustrin. Utan de omfattande stödinsatser som gjordes hade antalet varsel varit än högre. 

-Coronakrisen har drabbat olika branscher olika mycket, men väldigt många företag har påverkats. Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att av företagen i Örebroregionen har 46 procent minskat sin omsättning senaste halvåret, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro. 

Resultatet har blivit minskade investeringar och ökade uppsägningar. Enligt företagarpanelen i Örebroregionen har 31 procent minskat sina investeringar och 28 procent minskat antalet anställda senaste halvåret. 

De dramatiska erfarenheterna av den första vågens smitta gör att företag i Örebroregionen nu fruktar konsekvenserna av den ökade smittspridning vi ser nu.

-Företagen i länet drabbades hårt när ekonomin nästan stannade upp under våren och sommaren. Många som överlevt den första vågens smitta och restriktioner är kraftigt försvagade och har svårt att klara fler påfrestningar utan att tvingas säga upp eller lägga ner. Det krävs förlängda stöd för att företagare i flera branscher ska räddas vilket vi tog upp i en hemställa till regeringen så sent som i förra veckan, säger Karl Hulterström.