Konsthallen och simhallar stänger – biblioteket begränsar antalet besökare

Efter intensivt och noggrant arbete har Örebro kommuns verksamheter samlats kring åtgärder för hur de lokala allmänna råden ska hanteras.

Åtgärder och beslut med anledning av de lokala allmänna råden finns nu på orebro.se och kommer att uppdateras löpande. Där kan medborgarna se hur kommunens verksamheter påverkas, till exempel vad som stängs.

-Att begränsa smittspridning och samtidigt också se till konsekvenserna för medborgarna och våra medarbetare är av största vikt för Örebro kommun. Det känns väldigt bra att vi utförligt har gått igenom de beslut som behöver fattas och noga bedömt risker och konsekvenser. Jag är stolt över det ansvarstagande, eftertanke och det långsiktiga perspektiv som våra medarbetare visar prov på, säger Anne Andersson kommundirektör Örebro kommun.

Till exempel kommer Konsthallen och Tekniska kvarnen att stängas fram till och med den 24e november. Fritidsgårdarna är endast öppna för högstadieelever under den här perioden. De kommunala simhallarna och simundervisningen stängs för allmänheten under hela perioden men det finns möjligheter att boka för personer med stora behov av rehab.

– Vikten av tillgänglighet gör att Örebro kommuns Servicecenter kommer att fortsätta att hålla öppet men med max 10 personer i lokalen samtidigt. Det måste finnas många olika vägar in till kommunen, säger Anne Andersson kommundirektör.

Biblioteken fortsätter att hålla öppet men med flera delåtgärder, som till exempel begränsat besöksantal.

Förskola och skola har inte fattat några nya beslut med anledning av de lokala allmänna råden. Det är en av flera verksamheter med uppdrag att fortsätta som tidigare. Däremot påverkas förvaltningen av åtgärderna för till exempel bibliotek och badhus.

Det blir heller inget nytt besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Det görs ett stort arbete med örebroarnas bästa och minskad smittspridning i fokus. Alla verksamheter som fortsätter att ha öppet anpassar förstås sin verksamhet för att begränsa risken för smittspridning och hjälpa örebroarna göra rätt och följa de lokala allmänna råden som vi alla behöver ta stort ansvar för att följa, säger Anne Andersson, kommundirektör.

källa: Örebro kommun/ arkivbild

,