Många testar sig för covid – hårt tryck på provtagningen

Under de senaste veckorna har Region Örebro län varit ett av de län som analyserat allra flest PCR-prover per 1 000 invånare. Nu är dock trycket på provtagningen större än vad laboratoriet och dess underleverantör klarar av att analysera.
– Det innebär längre väntetider än vad vi vant oss vid den senaste tiden och därför behöver man vara extra vaksam på eventuella symtom för covid-19 och stanna hemma om man upplever några, även om möjlighet till provtagning inte finns på en gång, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare Region Örebro län.

Regionen har nu kommit överens med ytterligare ett externt laboratorium för analys av prover. De kommer vara igång från mitten av vecka 46. Under helgen och början av nästa vecka kommer det dock tyvärr vara svårt att komma till provtagning. Provsvarstider för redan tagna prover påverkas inte.

– För att personer med störst behov ska kunna boka provtagning är det viktigt att påminna om att det endast är de med symtom eller som är uppmanade från vården som ska boka tid för provtagning, säger Gunlög Rasmussen.