Snart dags för ny tidtabell hos Länstrafiken – “hållplatser läggs till, tas bort eller förändras”

Den 13 december börjar en ny tidtabell att gälla för Länstrafikens stads- och regionbussar. I samband med tidtabellsskiftet kan du som bussresenär komma att märka av vissa förändringar i antal bussavgångar, avgångstider och körvägar. Dessutom kommer vissa hållplatser att läggas till, tas bort eller förändras.”
Länstrafiken uppdaterar kontinuerligt sitt utbud av resor med ambitionen att erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt. Resultatet av detta är bland annat att avgångstider justeras, att hållplatser flyttas och att körvägar förändras.

Långt ifrån alla resenärer påverkas av detta men inför det att en ny tidtabell börjar att gälla den 13 december 2020 bör du som ska resa med buss göra en extra kontroll av vad som gäller för din linje. Det kan du till exempel göra genom att besöka Länstrafikens webbplats där de kommande tidtabellerna för busstrafiken finns att hitta under respektive linjesida.

För stadsbusstrafiken i Örebro medför en ombyggnad av Fabriksgatan relativt stora linjeförändringar då hållplatsen vid Konserthuset inte längre kommer att kunna användas för av- och påstigning. En följd av detta blir en ökad trafik vid Resecentrum som får fungera som bytespunkt för både stadstrafik och regiontrafik. För att möta detta kommer Resecentrum att utökas med två nya tillfälliga hållplatser.
,