Ställer in öppet hus på Örebros kommunala gymnasieskolor

Öppet hus och elev för en dag på de kommunala gymnasieskolorna ställs in på grund av den ökade smittspridningen. Gymnasieskolornas utbud kommer istället att presenteras på annat vis. Alla externa besök på Örebros kommunala gymnasieskolor kommer dessutom begränsas.

Gymnasieskolorna kommer nu ställa om och funderar på hur de kan presentera sitt utbud på annat sätt.

– Vi vill uppmuntra alla niondeklassare och deras vårdnadshavare att hålla koll på skolornas webbplatser och sociala medier framöver för information om gymnasieskolornas utbud och erbjudanden, säger Mokhtar Bennis.