Kommunen satsar på mer pengar till vikarier inom skola och omsorg

På grund av Coronapandemin satsar Örebro kommun 15 miljoner kronor extra för att utöka stödet för kommunens medarbetare och deras arbetsmiljö.  

-När smittspridningen ökar så ökar arbetsbelastningen på de verksamheter inom kommunen som redan i våras hade det tungt. Många verksamheter, bland annat skolan och omsorgen har fått ändra sina rutiner och hantera ett stort vikariebehov. Därför måste vi göra allt för att på bästa sätt säkra en god arbetsmiljö för kommunens medarbetare, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Insatsen innebär att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt förvaltningen att säkra en god arbetsmiljö och minimera riskerna för ohälsa i samband med pandemin. Pengarna kommer kunna användas till bland annat chefsstöd och vikariekostnader i samband med arbetsmiljöåtgärder. 

-Situationen på flera arbetsplatser i kommunen är svår för både medarbetare och chefer just nu utifrån pandemin. Det utökade stödet innebär att de som arbetar i hårt utsatta verksamheter får bättre förutsättningar till en god, säker och hållbar arbetsmiljö, säger Jimmy Nordengren (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 

Tidigare i höstas har Örebro kommuns HR-avdelning genomfört en kartläggning genom att intervjua i princip alla verksamhetschefer för att få en uppfattning av den rådande situationen i verksamheterna. Överlag har arbetsmiljön naturligt blivit prioriterad men det finns en oro över hur personalen ska orka med i längden eftersom pandemin är svår att överblicka. 

-Under rådande pandemi är det jätteviktigt att säkerställa våra anställdas arbetsmiljö och hälsa. Väldigt många gör just nu otroliga insatser för att få verksamheterna att fungera. Vi som kommun och arbetsgivare har ett viktigt jobb med att säkerställa en trygg arbetsplats, säger Anders Åhrlin (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Finansiering av insatser för år 2020 sker inom ramen för kommunstyrelsens gemensamma verksamheter och att det för år 2021 budgeteras ett belopp för ändamålet motsvarande 15 miljoner kronor med avräkning motsvarande de medel som förbrukats under 2020. 

-I en utmanande tid behöver vi erbjuda gott stöd för kommunens medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Detta är välinvesterade pengar både med tanke på våra medarbetares hälsa men också med tanke på vad sjukskrivningar kostar, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd. 

,