Svenskt Näringsliv: “Nästan hälften av företagen har minskat sin omsättning “

“Coronapandemin gjorde att den svenska ekonomin tvärnitade i våras. När efterfrågan försvann fick många företag svårt att klara verksamheten. Hundratusentals anställda permitterades och åtskilliga företag över hela landet tvingades säga upp medarbetare.

Att smittspridningen nu åter tagit fart drabbar förutom enskilda även företag och jobb, i så väl Örebroregionen som resten av landet. Senaste veckan har jag haft kontakt med många företagare som är oroliga hur det ska gå för deras företag och därmed medarbetarna. Därför är det välkommet att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder.

Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att av de tillfrågade företagen i Örebroregionen har 46 procent minskat sin omsättning senaste halvåret. Resultatet har blivit minskade investeringar och fler uppsägningar. Av företagen i länet har 32 procent minskat sina investeringar och 28 procent minskat antalet anställda senaste halvåret.

Krisen märks tydligt även i statistiken från Arbetsförmedlingen. Bara i vår region är idag närmare 2500 fler människor arbetslösa än för ett år sedan. I hela Sverige är nu nästan 100 000 fler utan arbete jämfört med november i fjol.

Många av de företag som lyckades överleva den första fasen är fortfarande kraftigt försvagade. De får därmed svårt att klara nya påfrestningar. Därför är det mycket välkommet att regeringen och samarbetspartierna lyssnat till varningssignalerna från bland andra Svenskt Näringsliv.

Att man nu vill förlänga både omställningsstödet och möjligheten till korttidspermittering, samt dessutom utöka företagens möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar är viktiga och effektiva krisåtgärder. Det kan rädda företag och jobb. Men det kommer att krävas ytterligare insatser. Krisen är tyvärr långt ifrån över”.

Karl Hulterström, regionchef, Svenskt Näringsliv Örebro

,