Dormy golf är Årets solcellsinfluencers

Dormy golf i Örebro är en av vinnarna i tävlingen Årets solcellshjältar i Örebro län 2020. Vinnarna har gjort en bedrift inom solel och korades på Region Örebro läns energi- och klimatdag den 13 november.

Projektet Framtidens solel utlyste under våren en tävling för att hitta solcellshjältarna i Örebro län. Vinnarna utsågs i fem kategorier: solcellstäthet, självförsörjningsgrad, nytänkande, framtidsplaner och annat.

“Förutom att de själva har en solcellsanläggning vill Dormy golf också inspirera andra till att ta efter. De installerade solceller på det nya huvudkontoret. Som present till nyblivna medlemmar delar de ut solcellsladdare som en liten blinkning till satsningen, något som ger en ökad medvetenhet och inspiration. Dormy golf har därför utsetts till Årets solcellsinfluencers”.

För en stor utbyggnad av solel behövs tydliga mål och strategier. Några som verkligen lyckats med detta är Regionfastigheter på Region Örebro län. Med sin strategi för egenproducerad förnybar energi som omfattar totalt 2000 kW effekt har dessa vinnare stora planer för solel. Det kommer att motsvara cirka fyra procent av organisationens totala elbehov på årsbasis. 

Årets solcellshjältar 2020 är en tävling arrangerad av det EU-finansierade projektet Framtidens solel i östra Mellansverige fas 2. Tävlingen skulle lyfta fram inspiratörer och hylla de som har gjort en insats inom solel och genomfördes i Örebro, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands och Uppsala län.