Färre antal tar beslut i fullmäktige – 35 ledamöter på plats

Under våren och sommaren har kommunfullmäktige i Örebro sammanträtt med halverat antal ledamöter och under kortare mötestider än vanligt. Tidigare i höstas, när smittspridningen av coronaviruset var lägre, återgick fullmäktige till att sammanträda med samtliga 65 ledamöter på plats i Conventum kongress. När smittspridningen återigen ökar och lokala allmänna råd har införts i Örebro, har det beslutats att så länge de lokala allmänna råden gäller kommer endast 35 ledamöter att vara på plats.

Mötet kommer att genomföras med respekt för aktuella restriktioner och råd från Folkhälsomyndigheten. Råd som följs noga även fortsättningsvis. Ledamöterna kommer att placeras med ordentlig tilltagna mellanrum. Icke tjänstgörande ersättare kommer att följa mötet från Rådhusets sessionssal.