Så ska fler lockas att flytta hit – regionen lanserar Smart Move

Via webbplatsen Smart Move ska fler lockas att flytta till regionen. Den är främst riktad mot unga vuxna i storstäder.

-Örebroregionen har genom Business Region Örebro ett riktigt tydligt och bra erbjudande till de som vill investera och etablera här. Med Smart Move kan vi växla upp detta erbjudande ytterligare eftersom kompetensförsörjning är en nyckelfråga framåt, säger Irén Lejegren, ordförande Business Region Örebro. 

,