Förslag från Svenska kyrkan: 20 personer får närvara vid begravning

Svenska kyrkan föreslår i sitt yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslås att taket blir 20 deltagare exklusive medverkande. Regeringen väntas fatta beslut inom kort.
I yttrandet betonas att Svenska kyrkan under hela pandemin tagit, och fortsätter ta, stort ansvar för att upprätthålla verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt.Svenska kyrkan accepterar regeringens förslag, med hänsyn till den rådande situationen. Samtidigt föreslås att det för begravningsverksamheten görs ett förtydligande som innebär att upp till 20 personer exklusive medverkande kan delta i begravningen om lokalen och andra förutsättningar medger det.

– Sedan begränsningen om åtta personer blev känt har vi fått hjärtskärande berättelser om sörjande människor som ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen. Ett värdigt avskedstagande är grundläggande för sorgearbetet. Tillgången till riter som tolkar livets glädje och sorg är särskilt viktig i kristider, säger ärkebiskop Antje Jackelén.  

Svenska kyrkan ser också risken att många skjuter upp begravningen, när inte ens alla i kretsen av de närmaste kan delta på grund av begränsningen till åtta deltagare. Under den aktuella perioden är 7 000 begravningar inplanerade.

Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november och gäller i ett första skede under fyra veckor.