Universitetet med och delar på 192 miljoner – forskar om framtidens mat

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat? Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges olika regioner? Hur kan livsmedelssystemet ställa om i alla led, från innovationsledning till kunskap om kundbeteende? Och hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Det är några av frågorna som de nya forskningscentrumen ska söka svar på.

– Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv vilket känns enormt viktigt, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas. Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner, fortsätter hon.

De fyra centrum som beviljas medel bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige.

– Det behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samskapande mellan aktörer med olika perspektiv för att bidra till omställning i livsmedelssystemet, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas. Vi tror att dessa centrum på kort och lång sikt kommer att stärka livsmedelssystem på såväl lokal som nationell nivå. De har även internationell potential och vi ser fram emot att följa deras utveckling framöver.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson. Hon avslutar: Jag har förhoppningen att livsmedel är ett prioriterat område i den kommande forskningspropositionen, så att vi kan fortsätta att bygga kunskap inom hela livsmedelssystemet.

Beviljade centrum:

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

  • Huvudsökande organisation: Örebro Universitet
  • Kontaktperson: Robert Brummer
  • Totalt sökt budget (sek): 47 942 322
  • Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor