Vidareutbildar för att stötta kommunens företagare

Yrkesutbildningscenter som är del av Örebro kommuns vuxenutbildning, satsar nu extra mycket resurser på att stötta kommunens företagare i deras kompetensutvecklingsarbete.

– Vi jobbar för att hjälpa till och möta upp Örebroföretagens framtida behov av ny arbetskraft och kompetens. Där det finns utmaningar med kompetensförsörjningen går vi in och hjälper och bygger utbildningar samt kompetenshöjande insatser helt utifrån företagsbehovet, säger Linus Jonasson, rektor vid Yrkesutbildningscenter.

Det är tack vare Örebro kommuns tillväxtpakt som gör det möjligt för Yrkesutbildningscenter att satsa extra mycket av sina resurser på stödet till företagen under kommande åren.

– I dessa tider ser vi att arbetsmarknaden förändras och behoven ser annorlunda ut. Vi kan både anpassa våra utbildningar direkt efter företagens behov men även hjälpa företagen att matcha deras behov mot möjliga arbetstagare med rätt kompetens för att möta deras framtida behov. I slutändan är det ju hela Örebro som gynnas av detta. Nu vill vi komma i kontakt med företagen för att se hur vi i både det lilla och stora perspektivet kan hjälpa och stötta dem med deras kompetensförsörjning, säger Linus Jonasson.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att cirka 40 miljoner kronor ska gå till ett tillväxt- och arbetsmarknadspaket i och med rådande pandemi. En av satsningarna i paketet är skräddarsydda rekryteringsutbildningar och stöd till kommunens företagare.