Fortsatt skärpta coronaregler fram till 13 december

“Nu förlängs de lokala allmänna råden i Örebro län för att minska smittspridningen av covid-19. Mot bakgrund av smittspridningen i länet bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför i dag, i samråd med regionens smittskyddsläkare, fattat beslut om att förlänga de allmänna råden som gäller sedan tidigare. Beslutet gäller till och med den 13 december”, meddelar Region Örebro län.

De lokala råden för Örebro län är:

• Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

• Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.