Fortsatt hög smittspridning i länet – många i hemkarantän

Smittspridningen i Örebro län är fortsatt hög. Sjukfrånvaro, VAB och hemkarantän leder också till personalbrist som gör att verksamheter i länet blir mer och mer ansträngda. Detta framgår av lägesbilden som länsstyrelsen har skicka till regeringen.

Här följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

Fortsatt hög smittspridning i länet. Under vecka 47 analyserades cirka 9500 prover varav drygt 1200 var positiva. Av konstaterade fall finns knappt 100 av dem i åldersgruppen 16-19 år och mer än hälften i åldersgruppen 20-49 år. Regionen ser en sjunkande andel positiva prover från 14,5% till 12,8%.


Regionens smittspårning under vecka 47 visar att smittspridning fram för allt sker på arbetsplatser, inom vård och omsorg (bland personal), inom skola och i samband med idrottsaktiviteter.


Den senaste veckan har antalet smittade brukare inom kommunal vård och omsorgsverksamhet ökat. Kommunala SÄBO med pågående smitta är 12 av totalt 69 boenden i länet, vilket är en ökning med 8 sedan senaste rapporteringstillfället.


Inom flera kommunala verksamheter är läget fortsatt ansträngt men hanterbart. Påverkan rapporteras främst inom skol- och barnomsorg samt inom vård- och omsorgsverksamheter, påverkan rapporteras även i måltidsverksamhet. Påverkan orsakas främst av personalbrist pga.  sjukfrånvaro, hemkarantän och VAB.


Polisregion Bergslagen bedömer att den nya begränsningen av alkoholservering har fungerat som planerat i länet.


I och med beslut om lokala allmänna råd har flera kommuner stängt kommunala anläggningar så som bibliotek, badhus och fritidsgårdar.. Detta innebär också minskade öppettider och begränsningar i kommunernas servicetjänster. Kommunerna arbetar med kommunikationsinsatser för att bidra till ökad efterlevnad av lokala allmänna råd.

källa: Länsstyrelsen Örebro
,