Nu byter Karl Johans skola namn – blir Pops Academy

Karl Johans grundskola i Örebro byter namn till Pops Academy Karl Johan. Namnbytet är en del av en satsning på kvalitet och skolutveckling där tre skolor med kreativ och musikalisk inriktning knyts samman.

Grundskolorna inom Pops Academy delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Namnbytet som äger rum den 1 december är en del av skolans fortsatta satsning på en musikalisk inriktning. Den välkända grundskolan i Örebro blir en av totalt tre Pops Academy-skolor i Sverige. Systerskolorna ligger i Stockholm och i Umeå.

– Med behöriga och kompetenta ämneslärare, studiero och kreativa arbetssätt vill vi få våra elever att nå längre. På Pops sker det i en miljö där lärare och elever tillsammans möter omvärlden med nyfikenhet. Genom att vår skola i Örebro blir en del av en grupp som delar vår musikaliska inriktning och kreativa arbetssätt kan vi fördjupa vårt samarbete kring skolutveckling. Det ser jag och mina kollegor mycket fram emot, säger Lena Boström, rektor för Pops Academy Karl Johan. 

Under december får skolan en ny profil med nya skyltar och en ny hemsida. Eleverna kommer även i fortsättningen att känna igen sig i skolans musikaliska bredd med körsång i olika genrer, spellektioner med ensemblespel och musiklektioner som tar sin grund i läroplanen.

– Nu kommer de tre kreativt inriktade grundskolorna inom Pops Academy att arbeta närmare varandra, det skapar många fördelar. Skolorna och medarbetare lär av varandra och de driver gemensamt utvecklingen framåt. Det gynnar eleverna, säger Jessica Mozakka, skolchef för Pops Academy.
Skolans målsättning är att fortsätta vara en viktig del av Örebros musik- och kulturliv genom samarbeten och konsertverksamhet. 

foto: Pops Academy/Lena Boström