Utökat stöd, mer personal och större lokaler för att hjälpa hemlösa

När de nya lokala allmänna råden med anledning av covid-19 infördes i Örebro län fattade Stadsmissionen beslut om att stänga Portens lokaler för att vidare utreda hur de skulle kunna driva verksamheten med hänsyn till restriktionerna. Örebro kommun ger nu Stadsmissionen ett utökat stöd som ska täcka kostnaderna för ökad lokalhyra samt förstärkt personal för vintern.

Stadsmissionens verksamhet Porten är en daglig verksamhet för hemlösa och socialt utsatta. Verksamheten har cirka 60 besök dagligen där de erbjuder mat, kaffe, stödsamtal och möjlighet till tvätt och dusch. Verksamheten finansieras bland annat genom ett stöd från Örebro kommun.

När de nya lokala allmänna råden utfördes i Örebro län kunde inte Porten längre hålla sina lokaler öppna för målgruppen på ett smittsäkert sätt. Verksamheten ställde om till att dela ut mat i dörren och erbjuda en person i taget att komma in för dusch och tvätt. Men behovet att få komma under tak och få vila och värme är akut för Örebros hemlösa. Stadsmissionen och Örebro kommun började därför genast att utreda hur Porten, med hänsyn till restriktionerna, skulle kunna hållas öppen. Tillsammans har Stadsmissionen och kommunen identifierat ett behov av större lokalyta och personalförstärkning.

– Jag tog kontakt med Stadsmissionen direkt när jag läste att de tvingades hålla Porten stängd för att tillsammans arbeta fram en lösning. Nu under pandemin har den visat sig vara livsviktig. Därför är jag glad att vi kunde hitta den här lösningen så snabbt och att Örebro kommun nu kan utöka sitt stöd till Stadsmissionen under en period, säger kommunalråd John Johansson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

– Tack vare det här tillfälliga stödet kan vi fortsätta finnas där för de mest utsatta under årets tuffaste tider. Med det här pengarna kan Stadsmissionen fortsätta med sitt uppdrag att nå målgruppen på ett tryggt sätt för både personal och besökare, säger tillträdande kommunalråd Linda Larsson (C), vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

– Stadsmissionens kärnuppdrag är att ha en utsträckt hand till människor. Den här vintern ger vi som kommun en extra handske till den handen, så den kan fortsätta vara utsträckt. Det behövs mer än någonsin, pandemin slår hårt mot olika sektorer och i svårare tider finns det tendens att de som redan är utsatta kan få det än tuffare, säger kommunalråd Marlene Jörhag (KD), ledamot i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Örebro kommun beviljar Stadsmissionen ett utökat verksamhetsstöd på 261 000 kronor för december i år till mars 2021. Medlen ska gå till lokalhyra av Vasakyrkans café, inklusive två personal. Dusch och tvätt kommer fortsatt att vara i Portens befintliga verksamhetslokaler och stödsamtal kommer fortsatt att ske uppsökande utomhus.

– Det är fantastiskt att kommunen agerat så snabbt för att möta behoven hos några av stadens mest utsatta invånare, säger Fredrik Karlsson, direktor på Örebro Stadsmission.

källa: Stadsmissionen Örebro/ Örebro kommun