Här kan föreningar ansöka om stöd från kommunen – start på torsdag

Med anledning av coronapandemin har civilsamhället i Örebro kommun drabbats hårt ekonomiskt.  Inställda aktiviteter och verksamheter, färre deltagare, minskad sponsring och minskad uppdragsverksamhet har inneburit att många föreningar gått miste om sina intäkter. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har Kommunstyrelsens ordförande gett Kulturnämnden och Fritidsnämnden i uppdrag att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet”, skriver Örebro kommun i en information.

-På det här sättet hoppas vi kunna bidra till att täcka en del av de intäktsförluster som föreningar drabbats av på grund av pandemin och stärka möjligheterna för ett fortsatt starkt föreningsliv i Örebro kommun, säger Ullis Sandberg, kommunalråd Socialdemokraterna.

Summan finansieras från kvarstående medel för lokalsubvention, bidrag från Örebroporten, medel från Kulturnämnden samt medel från Fritidsnämnden.

-Många föreningar ställer om sina verksamheter och möten på ett fantastiskt sätt under pandemin. Det finns goda exempel på hur vi trots restriktioner kan ta del av exempelvis kulturupplevelser, men utan ett extra ekonomiskt stöd riskeras föreningarnas drift och existens, säger Lennart Bondeson, kommunalråd Kristdemokraterna.

-Föreningslivet och civila samhället är en livsviktig del av ett fungerande samhälle. Det kommer en tid efter pandemin och det är avgörande för oss alla att det civila samhället och våra föreningar orkar hålla ut och finnas kvar, säger Jimmy Nordengren, kommunalråd för Centerpartiet.

Föreningarna har möjlighet att ansöka från och med den 3 december till och med den 15 december klockan 12.00.

källa: Örebro kommun

,