Så ska forskare bli bättre på att kommunicera

Vetenskapsrådet och Örebro universitet ska göra framtidens forskare bättre rustade att kommunicera sin forskning. En expertgrupp ska ta fram förslag på hur träning i kommunikation kan bli en naturlig del av svensk forskarutbildning.

– Att nå ut och berätta om forskning och forskningsresultat är en viktig del av forskningsprocessen och många forskare är väldigt bra på det. Detta initiativ stärker utvecklingen och samordnar insatser nationellt, så att fler unga forskare får möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens inom ramen för forskarutbildningen, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet, som har ett övergripande ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat, har bjudit in ett antal experter för att diskutera hur kommunikation och dialog om forskning med aktörer utanför akademin kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.

Målet är att ta fram ett förslag på hur lärosäten kan inkludera kommunikation i forskarutbildningen. Förslaget ska i ett första skede testas på Örebro universitet.

– Det är väldigt roligt att Örebro universitet får chans att vara med och bidra till den här viktiga utvecklingen. Vi vet att många av våra forskare brinner för att få berätta om sin forskning och nå ut, men vi vet också att många efterfrågar fler verktyg och mer övning för att känna sig trygga i mötet med media och andra målgrupper. Vi kommer att göra en pilotutbildning under 2021, där forskare och kommunikatörer samarbetar för att skapa denna träning för doktorander, säger Sara Arvidson, kommunikationschef vid Örebro universitet.

källa: Örebro universitet