Regionen: Nära 40 miljoner till länets kultur och civilsamhälle

Året lider mot sitt slut och i kulturnämnden pågår planeringen inför år 2021 för fullt. – Jag ser fram emot nästa år. Det saknas inte utmaningar men jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar för ett rikt och bra kulturår, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

“Kulturupplevelser och att uttrycka sig konstnärligt i olika former är grundläggande för människors hälsa och välbefinnande. Det slogs fast på torsdagen under kulturnämndens sista sammanträde för året. Vid sammanträdet avhandlades bland annat nästa års budget som visar en uppräkning på 2,4 procent samt ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor”, uppger regionen.

– Precis som samhället i övrigt har kultursektorn och civilsamhället påverkats av pandemin. Därför är det glädjande att vi under nästa år kan öka Region Örebro läns stöd till länsinstitutionerna och studieförbunden för att på så sätt sprida kulturen i länet ytterligare. Det är viktigt att du kan njuta av kulturupplevelser även om du bor utanför de större orterna, säger Torbjörn Ahlin.

Vid nämndens sammanträde fattade ledamöterna även beslut om att fördela 39,6 miljoner kronor i föreningsstöd och stöd till studieförbunden inför nästa år. Syftet med stödet är att stärka civilsamhället, och bland bidragstagarna finns bland annat kulturföreningar, ungdomsföreningar, pensionärsorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer.

– Förutom att det stödet är viktigt för folkbildningen, enskilda föreningar och organisationer, så är det också ett viktigt stöd för att stärka och utveckla demokratin, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Arbetet med kultur och hälsa ska prioriteras under året. Kulturnämndens ledamöter hoppas att den verksamhet som det ekonomiska stödet möjliggör ska bidra till glädje, men tror också att den kommer att ha en positiv effekt på det allmänna måendet hos länets befolkning.

– Stödet till kulturen och civilsamhället är ett led i Region Örebro läns folkhälsoarbete. Att kunna uppleva och utöva kultur i olika former är grundläggande för varje människas hälsa och välbefinnande under hela livet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

källa: Region Örebro län

,