Förslag från Moderaterna: Fri parkering för alla anställda på USÖ

– Under pågående coronakris ställs ännu högre krav än vanligt på vårdens medarbetare och vi behöver göra allt vi kan för att stötta och underlätta för dem. Därför föreslår vi att parkeringsavgiften för personalparkering vid USÖ och Karlskoga lasarett tillfälligt slopas. Det säger Eric Viduss, ledamot i Servicenämnden i samband med att moderaterna lämnat in förslaget till Servicenämnden som sammanträder om drygt en vecka.

– Avgiftsfri parkering skulle också underlätta för fler att ta egen bil vilket minskar risken att bli smittad på väg till och från arbetet.

– I våras fattade riksdagen beslut om att fri parkering för vårdens medarbetare under coronapandemin inte ska ses som en förmån. Vi hoppas att riksdagen beslutar om att förlänga detta till att gälla även nästa år. Tidigare har förmånsbeskattning i samband med fri parkering lyfts fram som ett hinder men det är det alltså inte längre om riksdagen beslutar att förlänga den slopade förmånsbeskattningen gällande gratis parkering för vårdens medarbetare.

,