Byggstart om ett år för nya länsmuseet – projekteringsfasen har inletts

Örebro läns museum på Engelbrektsgatan har varit stängt sedan maj 2018. “Sedan dess har allt gått och väntat på en efterlängtad ombyggnation och renovering. I förra veckan höll fastighetsägaren och byggherren Region Örebro län Regionservice ett startmöte. Nu är processen igång och projekteringsfasen har inletts. Om tidplanen håller kommer renoveringen att starta under vintern 2021-22”, skriver museet i en information. 

,