Här ska örebroarna vaccineras – klart med två lokaler

Vaccinationerna mot covid-19 kommer huvudsakligen att ske på fem olika platser i Örebro län. Nu är det klart vilka lokaler som ska bli vaccinationsmottagningar på tre av dessa platser.
Region Örebro län har på uppdrag av Regeringen ansvaret för att vaccinera länets invånare mot covid-19. Det kommer att ske i hyrda lokaler på fem platser i länet, så kallade vaccinationsnoder.

– Vi vill minimera belastningen på den befintliga vården och har därför valt externa lokaler. Vi vill ha ett fåtal centrala lösningar för att få en så optimal hantering av vaccinet som möjligt. Lokalerna är lättillgängliga och har bra parkeringsmöjligheter, säger Stellan Johansson, utvecklingsledare i Region Örebro län.

Vaccinationerna kommer att ske i Lindesberg, Karlskoga, Hallsberg och på två platser i Örebro. På sikt kan det även bli aktuellt med fler ställen. På tre av platserna är det klart vilka lokaler som ska användas:

Karlskoga: Transcoms före detta lokaler på Skrantahöjdsvägen
Lindesberg: Libos före detta kontor på Banvägen
Örebro: Prologgatan 3 i Boglundsängen

Utöver dessa lokaler har vi ambitionen att kunna använda Conventum arena i Örebro. Det pågår också arbete med att hitta en lämplig lokal i Hallsberg, säger Olof Schnürer, fastighetsförvaltare i Region Örebro län.

Regionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller i vilken ordning vaccinationerna ska genomföras. De som ska vaccineras först är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänsten samt vuxna personer som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.Lokalerna ska vara redo att tas i bruk i mitten av januari. När vaccinationerna kan starta beror på när vaccinet finns tillgängligt.