Idrottsvänner i Örebro är Årets Idrottshistoriska Sällskap

Örebro Läns idrottshistoriska sällskap har av Sveriges Centralförening för Idrottens främjande utsetts till Årets Idrottshistoriska Sällskap, 2020. Prissumman är på 50 000 kronor.
Motivering:
Sällskapet har gjort utomordentliga insatser för att sprida intresset för och kunskapen om idrottshistoria i länet. Genom Wall-of-Fame utställning och ”caféträffar” med idrottsprofiler på olika orter i länet har engagemanget för såväl den lokala som regionala idrottshistorien stimulerats. En läsvärd idrottshistorisk skrift, ”Idrottsarvet”, nu inne på sin 35:e årgång och ett omfattande idrottshistoriskt bibliotek i moderna lokaler ger goda förutsättningar för allmänheten att fördjupa sig i idrottshistorien.
Projektet ”Kvinnors idrott”, som bl.a. resulterade i boken ”Pionjärerna”, är en kulturell gärning av bestående värde och en folkbildningsinsats när den är som bäst.

-Vi tar emot den hedrande utmärkelsen med stolthet samt ett bevis på att vi har en av landets allra främsta och m est omfattande Idrottshistoriska verksamhet inom ÖLIS, säger ordföranden Jan Andersson.

källa: ÖLIS/Sveriges Centralförening för Idrottens främjande/foto: Örebro läns museum/ Örebro-Kuriren