Malin Berg tilldelas Carl Åkermarks stipendium 2020 av Svenska Akademien

Malin Berg, skådepelare vid Örebro Teater tilldelas Carl Åkermarks stipendium 2020 av Svenska Akademien. Malin ingår i Örebro Teaters fasta ensemble och har varit på teatern sedan 1986. Prissumman är på 50 000 kr. 

Motiveringen lyder: “Malin Berg, verksam vid Örebro Teater, är en av ensemblens viktigaste medlemmar. Hon har arbetat med olika roller i många verksamheter och hennes medverkan har varit starkt bidragande till att en konstnärlig nivå utvecklats inom teaterns föreställningar.”

Stipendiet, som utgår ur Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond, tilldelas förtjänta artister inom svensk teater, t.ex. dramatiker, skådespelare, regissörer och scenografer.

källa/ foto: Örebro Teater